PS 61 FK CEVOLUTION Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt cho Thép không gỉ, Thép

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Corundum gốm
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy F
Vật liệu
Thép không gỉ
Thép
Gỗ
Phạm vi áp dụng
Ngành xử lý thép không gỉ
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Xây dựng thép
Ưu thế: Đặc tính mài mạnh liên tục - Đĩa mài công suất cao để mài thép không gỉ - Kết quả cực tốt ngay cả khi mài sửa chữa mặt sàn packe - Đĩa mài PS 61 FK có một công nghệ CEVOLUTION mới - CEVOLUTION là vật liệu mài gốm được tối ưu hóa toàn diện. Đối với các sản phẩm có CEVOLUTION, số lượng hạt, hỗn hợp hạt và công thức được tối ưu hóa theo cách sao cho vật liệu mài mang lại hiệu suất tối đa trong lĩnh vực ứng dụng của chúng.
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt Dạng dập Vật liệu mài Type Loại hạt
115
Đường kính
180
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 61 FK
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
115
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 61 FK
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
115
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 61 FK
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
115
Đường kính
240
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 61 FK
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
150
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 61 FK
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
125
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 61 FK
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
150
Đường kính
180
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 61 FK
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
150
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 61 FK
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
125
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 61 FK
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
125
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 61 FK
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
125
Đường kính
150
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 61 FK
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
125
Đường kính
180
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 61 FK
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
150
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 61 FK
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt