PS 61 FK CEVOLUTION Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt cho Thép không gỉ, Thép

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Corundum gốm
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy F
Vật liệu
Thép không gỉ
Thép
Gỗ
Phạm vi áp dụng
Ngành xử lý thép không gỉ
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Xây dựng thép
Ưu thế: Đặc tính mài mạnh liên tục - Đĩa mài công suất cao để mài thép không gỉ - Kết quả cực tốt ngay cả khi mài sửa chữa mặt sàn packe - Đĩa mài PS 61 FK có một công nghệ CEVOLUTION mới - CEVOLUTION là vật liệu mài gốm được tối ưu hóa toàn diện. Đối với các sản phẩm có CEVOLUTION, số lượng hạt, hỗn hợp hạt và công thức được tối ưu hóa theo cách sao cho vật liệu mài mang lại hiệu suất tối đa trong lĩnh vực ứng dụng của chúng.