PS 77 CK T-ACT Dải có lớp lót giấy, tự gắn chặt cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Lớp sơn nền, Lớp sơn lót, Lớp phủ gel, Vật liệu hỗn hợp

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy C
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Lớp sơn nền
Lớp sơn lót
Lớp phủ gel
Vật liệu hỗn hợp
Nhựa
Phạm vi áp dụng
CN nội thất
CN ô tô
Ngành công nghiệp năng lượng gió
Đóng tàu thuyền
Vorteile: Neues Hochleistungsprodukt mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für aggressives Schleifen bei hohen Belastungen wird im Kornbereich 60-220 ein flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Dạng dập Vật liệu mài Type
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
60
Hạt
Mẫu lỗ GL18
GL18
80 × 133 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 77 CK
Vật liệu mài Type
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
220
Hạt
Mẫu lỗ GL18
GL18
80 × 133 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 77 CK
Vật liệu mài Type
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
180
Hạt
Mẫu lỗ GL18
GL18
80 × 133 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 77 CK
Vật liệu mài Type
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
150
Hạt
Mẫu lỗ GL18
GL18
80 × 133 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 77 CK
Vật liệu mài Type
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
120
Hạt
Mẫu lỗ GL18
GL18
80 × 133 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 77 CK
Vật liệu mài Type
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
100
Hạt
Mẫu lỗ GL18
GL18
80 × 133 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 77 CK
Vật liệu mài Type
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
80
Hạt
Mẫu lỗ GL18
GL18
80 × 133 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 77 CK
Vật liệu mài Type