PS 8 A Dải có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Nhựa

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Thủy tinh
Đá
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy A
Ưu thế: Tối ưu cho các bề mặt bền và cứng - Giấy latex cực linh hoạt đảm bảo độ thích ứng cực tốt - Có thể sử dụng để mài khô và mài ướt
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Vật liệu mài Type Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
180
Hạt
PS 8 A
Vật liệu mài Type
269269
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
220
Hạt
PS 8 A
Vật liệu mài Type
269275
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
240
Hạt
PS 8 A
Vật liệu mài Type
269279
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
280
Hạt
PS 8 A
Vật liệu mài Type
269285
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
320
Hạt
PS 8 A
Vật liệu mài Type
269289
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
360
Hạt
PS 8 A
Vật liệu mài Type
269294
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
400
Hạt
PS 8 A
Vật liệu mài Type
269299
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
600
Hạt
PS 8 A
Vật liệu mài Type
269314
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
800
Hạt
PS 8 A
Vật liệu mài Type
269323
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
1.000
Hạt
PS 8 A
Vật liệu mài Type
269328
Số hiệu mặt hàng