PS 8 A Dải có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Nhựa

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Thủy tinh
Đá
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy A
Ưu thế: Tối ưu cho các bề mặt bền và cứng - Giấy latex cực linh hoạt đảm bảo độ thích ứng cực tốt - Có thể sử dụng để mài khô và mài ướt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt SaU Type Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
180
Hạt
PS 8 A
SaU Type
269269
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
220
Hạt
PS 8 A
SaU Type
269275
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
240
Hạt
PS 8 A
SaU Type
269279
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
280
Hạt
PS 8 A
SaU Type
269285
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
320
Hạt
PS 8 A
SaU Type
269289
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
360
Hạt
PS 8 A
SaU Type
269294
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
400
Hạt
PS 8 A
SaU Type
269299
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
600
Hạt
PS 8 A
SaU Type
269314
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
800
Hạt
PS 8 A
SaU Type
269323
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
1.000
Hạt
PS 8 A
SaU Type
269328
Số hiệu mặt hàng