PS 8 C Dải có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Nhựa

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Thủy tinh
Đá
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy C
Ưu thế: Tối ưu cho các bề mặt bền và cứng - Giấy latex cực linh hoạt đảm bảo độ thích ứng cực tốt - Có thể sử dụng để mài khô và mài ướt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt SaU Type Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
60
Hạt
PS 8 C
SaU Type
269424
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
80
Hạt
PS 8 C
SaU Type
269429
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
100
Hạt
PS 8 C
SaU Type
269435
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
120
Hạt
PS 8 C
SaU Type
269444
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
150
Hạt
PS 8 C
SaU Type
269448
Số hiệu mặt hàng