PS 8 C Dải có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Nhựa

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Thủy tinh
Đá
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy C
Ưu thế: Tối ưu cho các bề mặt bền và cứng - Giấy latex cực linh hoạt đảm bảo độ thích ứng cực tốt - Có thể sử dụng để mài khô và mài ướt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Hạt Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
100
Hạt
269435
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
120
Hạt
269444
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
60
Hạt
269424
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
80
Hạt
269429
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
150
Hạt
269448
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có