PS 8 C Tấm có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Nhựa

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy C
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhựa
Thủy tinh
Đá
Kim loại phổ biến
Phạm vi áp dụng
Bảo trì xe
Công nghiệp chế biến nhựa
Cửa hàng sơn
Ưu thế: Tối ưu cho các bề mặt bền và cứng - Giấy latex cực linh hoạt đảm bảo độ thích ứng cực tốt - Có thể sử dụng để mài khô và mài ướt