PS 8 C Tấm có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Nhựa

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy C
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhựa
Thủy tinh
Đá
Kim loại phổ biến
Phạm vi áp dụng
Bảo trì xe
Công nghiệp chế biến nhựa
Cửa hàng sơn
Ưu thế: Tối ưu cho các bề mặt bền và cứng - Giấy latex cực linh hoạt đảm bảo độ thích ứng cực tốt - Có thể sử dụng để mài khô và mài ướt
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
60
Hạt
PS 8 C
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
80
Hạt
PS 8 C
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
100
Hạt
PS 8 C
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
120
Hạt
PS 8 C
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
150
Hạt
PS 8 C
Vật liệu mài Type