SK 500 Khối mài, bọt biển mài mòn cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Gỗ

Tính chất
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Gỗ
Nhựa
Kim loại phổ biến
Ưu thế: Có thể được sử dụng phẳng và thẳng đứng (có thể sử dụng bốn mặt) - Phù hợp với các bề mặt chi tiết gia công phẳng và có đường viền nhờ lõi xốp linh hoạt - Mạnh mẽ, có thể rửa sạch và tái sử dụng