SK 500 Khối mài, bọt biển mài mòn cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Gỗ

Tính chất
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Gỗ
Nhựa
Kim loại phổ biến
Ưu thế: Có thể được sử dụng phẳng và thẳng đứng (có thể sử dụng bốn mặt) - Phù hợp với các bề mặt chi tiết gia công phẳng và có đường viền nhờ lõi xốp linh hoạt - Mạnh mẽ, có thể rửa sạch và tái sử dụng
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Chiều cao/mm Độ cứng Hạt Loại hạt
70
Chiều rộng
100
Chiều dài
25
Chiều cao
hart
Độ cứng
60
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt
70
Chiều rộng
100
Chiều dài
25
Chiều cao
hart
Độ cứng
100
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt
70
Chiều rộng
100
Chiều dài
25
Chiều cao
hart
Độ cứng
80
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt
70
Chiều rộng
100
Chiều dài
25
Chiều cao
hart
Độ cứng
120
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt
70
Chiều rộng
100
Chiều dài
25
Chiều cao
hart
Độ cứng
180
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt
70
Chiều rộng
100
Chiều dài
25
Chiều cao
hart
Độ cứng
220
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt
70
Chiều rộng
100
Chiều dài
25
Chiều cao
hart
Độ cứng
280
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt