SK 500 Khối mài, bọt biển mài mòn cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Nhựa
Kim loại phổ biến
Tính chất
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Ưu thế: Có thể được sử dụng phẳng và thẳng đứng (có thể sử dụng bốn mặt) - Phù hợp với các bề mặt chi tiết gia công phẳng và có đường viền nhờ lõi xốp linh hoạt - Mạnh mẽ, có thể rửa sạch và tái sử dụng
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Chiều cao/mm Độ cứng Hạt Loại hạt Số hiệu mặt hàng
70
Chiều rộng
100
Chiều dài
25
Chiều cao
hart
Độ cứng
60
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt
125279
Số hiệu mặt hàng
70
Chiều rộng
100
Chiều dài
25
Chiều cao
hart
Độ cứng
100
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt
125280
Số hiệu mặt hàng
70
Chiều rộng
100
Chiều dài
25
Chiều cao
hart
Độ cứng
80
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt
225165
Số hiệu mặt hàng
70
Chiều rộng
100
Chiều dài
25
Chiều cao
hart
Độ cứng
120
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt
225166
Số hiệu mặt hàng
70
Chiều rộng
100
Chiều dài
25
Chiều cao
hart
Độ cứng
180
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt
225167
Số hiệu mặt hàng
70
Chiều rộng
100
Chiều dài
25
Chiều cao
hart
Độ cứng
220
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt
225168
Số hiệu mặt hàng
70
Chiều rộng
100
Chiều dài
25
Chiều cao
hart
Độ cứng
280
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt
225169
Số hiệu mặt hàng