SK 700 A Khối mài, bọt biển mài mòn cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Nhựa
Kim loại phổ biến
Tính chất
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Ưu thế: Có thể sử dụng phẳng và cạnh cao ở cả bốn mặt - Nhờ cạnh có góc (ca. 45°) mà nó đặc biệt phù hợp với các đường viền hẹp và nhọn của chi tiết gia công - Thích ứng tốt và khả năng phân phối áp suất tốt nhờ lõi xốp linh hoạt - Mạnh mẽ, có thể rửa và tái sử dụng
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng /mm Chiều dài /mm Chiều cao /mm Độ cứng Hạt Loại hạt Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
89
Chiều rộng
125
Chiều dài
25
Chiều cao
hart
Độ cứng
120
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt
331019
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
89
Chiều rộng
125
Chiều dài
25
Chiều cao
hart
Độ cứng
60
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt
337846
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
89
Chiều rộng
125
Chiều dài
25
Chiều cao
hart
Độ cứng
80
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt
337847
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
89
Chiều rộng
125
Chiều dài
25
Chiều cao
hart
Độ cứng
100
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt
337848
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có