SK 700 A Đóng gói sẵn Khối mài, bọt biển mài mòn cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Gỗ

Tính chất
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Gỗ
Nhựa
Kim loại phổ biến
Ưu thế: Có thể sử dụng phẳng và cạnh cao ở cả bốn mặt - Nhờ cạnh có góc (ca. 45°) mà nó đặc biệt phù hợp với các đường viền hẹp và nhọn của chi tiết gia công - Thích ứng tốt và khả năng phân phối áp suất tốt nhờ lõi xốp linh hoạt - Mạnh mẽ, có thể rửa và tái sử dụng