SW 501 Khối mài, bọt biển mài mòn cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Nhựa
Kim loại phổ biến
Tính chất
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Ưu thế: Mẫu mài nhẵn như lụa - Dành co các bề mặt chi tiết gia công yếu và được định hình nhiều (có thể sử dụng ở hai mặt) - Chống nếp gấp và chống vỡ - Có thể rửa và tái sử dụng
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Chiều cao/mm Độ cứng Hạt Loại hạt Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
96
Chiều rộng
123
Chiều dài
12,5
Chiều cao
soft
Độ cứng
120
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt
125281
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
96
Chiều rộng
123
Chiều dài
12,5
Chiều cao
soft
Độ cứng
220
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt
125282
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có