SW 502 Khối mài, bọt biển mài mòn cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Nhựa

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Gỗ
Kim loại
Tính chất
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Ưu thế: Dành co các bề mặt chi tiết gia công yếu và được định hình nhiều (có thể sử dụng ở hai mặt) - Chống nếp gấp và chống vỡ - Có thể rửa và tái sử dụng
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Chiều cao/mm Độ cứng Hạt Loại hạt Số hiệu mặt hàng
96
Chiều rộng
123
Chiều dài
12,5
Chiều cao
soft
Độ cứng
120
Hạt
Sica
Loại hạt
244377
Số hiệu mặt hàng
96
Chiều rộng
123
Chiều dài
12,5
Chiều cao
soft
Độ cứng
220
Hạt
Sica
Loại hạt
244379
Số hiệu mặt hàng