SW 510 Khối mài, bọt biển mài mòn cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Gỗ

với alumina trắng hợp nhất
Tính chất
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Gỗ
Nhựa
Kim loại phổ biến
Ưu thế: Bọt biển mài mỏng và linh hoạt cao dành cho các vùng khó tiếp cận như các vết lõm, các biên dạng và cạnh - Cấu trúc xốp dày, nhờ đó đảm bảo phân phối áp suất đồng đều và tạo ra mẫu mài đặc biệt tinh - Không gãy, không nếp gấp - Có thể dụng khô và ướt
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Chiều cao/mm Độ cứng Hạt Loại hạt
115
Chiều rộng
140
Chiều dài
5
Chiều cao
hart
Độ cứng
100
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt
115
Chiều rộng
140
Chiều dài
5
Chiều cao
hart
Độ cứng
180
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt
115
Chiều rộng
140
Chiều dài
5
Chiều cao
hart
Độ cứng
220
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt
115
Chiều rộng
140
Chiều dài
5
Chiều cao
hart
Độ cứng
320
Hạt
Aluminiumoxid
Loại hạt