SW 510 Khối mài, bọt biển mài mòn cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Nhựa
Kim loại phổ biến
Tính chất
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Ưu thế: Bọt biển mài mỏng và linh hoạt cao dành cho các vùng khó tiếp cận như các vết lõm, các biên dạng và cạnh - Cấu trúc xốp dày, nhờ đó đảm bảo phân phối áp suất đồng đều và tạo ra mẫu mài đặc biệt tinh - Không gãy, không nếp gấp - Có thể dụng khô và ướt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Chiều cao theo mm Độ cứng Hạt i18n_kornart2 Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Chiều rộng
140
Chiều dài
5
Chiều cao
hart
Độ cứng
100
Hạt
Aluminiumoxid
i18n_kornart2
303588
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
140
Chiều dài
5
Chiều cao
hart
Độ cứng
180
Hạt
Aluminiumoxid
i18n_kornart2
303589
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
140
Chiều dài
5
Chiều cao
hart
Độ cứng
220
Hạt
Aluminiumoxid
i18n_kornart2
303590
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
140
Chiều dài
5
Chiều cao
hart
Độ cứng
320
Hạt
Aluminiumoxid
i18n_kornart2
337849
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có