SW 512 Khối mài, bọt biển mài mòn cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Nhựa

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Gỗ
Kim loại
Tính chất
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Ưu thế: Bọt biển mài mỏng và linh hoạt cao dành cho các vùng khó tiếp cận như các vết lõm, các biên dạng và cạnh - Cấu trúc xốp dày, nhờ đó đảm bảo phân phối áp suất đồng đều và tạo ra mẫu mài đặc biệt tinh - Không gãy, không nếp gấp - Có thể dụng khô và ướt - Silic cacbua tự mài sắc đảm bảo độ tác động cao hơn và để gia công vật liệu khó gia công
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Chiều cao/mm Độ cứng Hạt Loại hạt Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Chiều rộng
140
Chiều dài
5
Chiều cao
hart
Độ cứng
120
Hạt
Sica
Loại hạt
337850
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
140
Chiều dài
5
Chiều cao
hart
Độ cứng
180
Hạt
Sica
Loại hạt
337851
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
140
Chiều dài
5
Chiều cao
hart
Độ cứng
220
Hạt
Sica
Loại hạt
337852
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
140
Chiều dài
5
Chiều cao
hart
Độ cứng
320
Hạt
Sica
Loại hạt
337853
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có