SW 512 Khối mài, bọt biển mài mòn cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Nhựa

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Gỗ
Kim loại
Tính chất
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Ưu thế: Bọt biển mài mỏng và linh hoạt cao dành cho các vùng khó tiếp cận như các vết lõm, các biên dạng và cạnh - Cấu trúc xốp dày, nhờ đó đảm bảo phân phối áp suất đồng đều và tạo ra mẫu mài đặc biệt tinh - Không gãy, không nếp gấp - Có thể dụng khô và ướt - Silic cacbua tự mài sắc đảm bảo độ tác động cao hơn và để gia công vật liệu khó gia công
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Chiều cao theo mm Độ cứng Hạt i18n_kornart2 Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Chiều rộng
140
Chiều dài
5
Chiều cao
hart
Độ cứng
120
Hạt
Sica
i18n_kornart2
337850
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
140
Chiều dài
5
Chiều cao
hart
Độ cứng
180
Hạt
Sica
i18n_kornart2
337851
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
140
Chiều dài
5
Chiều cao
hart
Độ cứng
220
Hạt
Sica
i18n_kornart2
337852
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
140
Chiều dài
5
Chiều cao
hart
Độ cứng
320
Hạt
Sica
i18n_kornart2
337853
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có