Các băng

Các dạng móc kẹp cho đai dài và ngắn

Klingspor cung cấp các đai có các dạng móc kẹp khác nhau. Dạng móc kẹp bạn cần sẽ phụ thuộc vào loại máy và mục đích sử dụng. Dưới đây là hình minh họa của các dạng móc kẹp phổ biến nhất.

Trên các trang sản phẩm sau, bạn sẽ tìm thấy dạng móc kẹp trong bảng sản phẩm.

Nếu sản phẩm yêu cầu không có trong kho, chúng tôi sẽ cung cấp sản phẩm cho bạn theo số lượng đặt hàng tối thiểu.

Form 5
Dạng 5
Cắt xiên, dán chồng chéo. Vùng hạt được mài mòn. Mối nối ưu tiên cho mài gỗ với các chi tiết tiếp xúc phẳng

 

Form 6
Dạng 6 G
Cắt xiên, mối nối đối đầu với lớp màng vải gia cường dán phía hạt. Vùng hạt được mài mòn. Sử dụng cho các máy với chi tiết tiếp xúc phẳng.

 

Form 7
Dạng 7 G
Mối nối hình sin có màng vải gia cố bên dưới, để hoạt động không va đập trên các bộ phận nhạy cảm, dành cho các yêu cầu cao.

 

 
Dạng 3 W/4 W
Mối nối đặc biệt cho băng mài dạ nỉ. Mối nối đối đầu có màng vải được bọc bằng keo trên bề mặt.