đĩa sợi èp

Dạng dập của đĩa sợi ép

10 = Lỗ tròn

30 = Lỗ hình sao

Các dạng dập đặc biệt khác có sẵn theo yêu cầu: Vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Đĩa đệm phù hợp

Sản phẩm

ST 358 ST 358 A
 

Thiết kế của đĩa đệm

cứng trung bình, nhẵn

cứng, có gờ

Sử dụng

Mẫu mài đồng đều, phù hợp với phôi gia công

Công suất cắt bỏ cao, độ ổn định cao,
sử dụng bổ sung do tạo gờ:
tính ăn mòn cao, mài mát

Sử dụng

Mài tinh (từ hạt 50 và tinh hơn), vạt cạnh, mài đường viền, mài mặt

Mài tinh (từ hạt 50 và tinh hơn), vạt cạnh, mài đường viền, mài mặt

Đĩa đệm cứng, có gờ ST 358 A hỗ trợ hiệu ứng tự mài sắc ở đĩa sợi ép có Zirconia nhôm oxit (CS 565, CS 570) và hạt gốm (FS 964, FS 966) và cho phép công suất cắt bỏ cao hơn và tuổi thọ cao hơn.