Máy phay cacbua

Xem các loại chạc bánh răng

 

2   Phổ biến   Chạc bánh răng tiêu chuẩn với tính chất hoàn thiện tốt dành cho tất cả các ứng dụng chung  
3   Nhôm   Mài mòn cao và làm giảm hiện tượng tắc nghẽn phoi ở các vật liệu mềm, bền lâu như nhôm và nhựa
6   Khớp răng đôi   Chạc bánh răng chữ thập dùng cho các ứng dụng chung, điều khiển tốt hơn và ít phoi hơn, ít rung chấn
10 Răng công suất cao dùng cho Thép   Răng được tối ưu hóa để gia công thép; khả năng cắt bỏ vật liệu cao hơn so với răng chéo tiêu chuẩn  
11 Răng công suất cao dùng cho Inox   Răng được tối ưu hóa để gia công thép không gỉ ngừa axit và chống ăn mòn, thép Auxtenit; công suất cắt cao hơn so với răng chéo tiêu chuẩn  
Các loại chạc bánh răng khác theo yêu cầu!  

 

Tốc độ khuyến nghị

Đường kính đầu theo mm Phạm vi tốc độ tối ưu (U/min), xếp hạng theo vật liệu
Các giá trị trong ngoặc là các giá trị khởi đầu được khuyến nghị, khi thiếu giá trị thực nghiệm
Kim loại màu Nhôm, nhựa Thép chưa tôi thép, thép không gỉ đã tôi
2/2,4/3 45.000 60.000 60.000 60.000
(65.000) (65.000) (80.000) (80.000)
đến 80.000 đến 80.000 đến 80.000 đến 80.000
4/4,8/5/6/6,3 22.000 15.000 45.000 30.000
(45.000) (40.000) (50.000) (40.000)
đến 60.000 đến 60.000 đến 60.000 đến 45.000
8/9,6/10/11 15.000 10.000 30.000 19.000
(30.000) (25.000) (30.000) (25.000)
đến 40.000 đến 50.000 đến 40.000 đến 30.000
12/12,7 11.000 7.000 22.000 15.000
(25.000) (20.000) (25.000) (20.000)
đến 30.000 đến 30.000 đến 30.000 đến 22.000
16 9.000 6.000 18.000 12.000
(20.000) (15.000) (20.000) (15.000)
đến 20.000 đến 20.000 đến 20.000 đến 18.000
19,2 8.000 5.000 15.000 10.000
(12.000) (10.000) (15.000) (10.000)
đến 17.000 đến 17.000 đến 17.000 đến 15.000
25,4 6.000 4.000 10.000 7.000
(10.000) (8.000) (10.000) (8.000)
đến 13.000 đến 13.000 đến 13.000 đến 11.000