Đĩa thay nhanh

Hệ thống QMC (Quick Metal Connect)

Đĩa thay nhanh có vỏ bằng kim loại chỉ cần đặt trên đệm đĩa và bắt vít vào chân ren bên trong.

Hệ thống QRC (Quick Roll Connect)

Cố định đĩa thay nhanh với ống lót có ren bằng nhựa trên đĩa đệm và gắn bằng cách xoay 180 độ theo chiều kim đồng hồ.