Tấm mài

Dải/tấm

 • có thể sử dụng chung cho mài bằng tay và máy cầm tay
 • thiết kế đặc biệt cho phạm vi sử dụng vật liệu tương ứng (ví dụ: gỗ, kim loại, vv)
 • kích thước khác nhau cho việc sử dụng cá nhân
 • để mài khô và ướt
 • Lớp nền bằng giấy và sợi

Đĩa

 • có thể sử dụng chung cho nhiều loại máy khác nhau
 • thiết kế đặc biệt với nhiều dạng lỗ
 • kích thước khác nhau cho việc sử dụng cá nhân
 • để mài khô và ướt
 • Lớp nền: Giấy, màng vải và nylon
 • các sản phẩm tự gắn chặt
 • đĩa đệm thích hợp dành cho máy mài góc/quỹ đạo

Dạng lỗ

Klingspor cung cấp nhiều sản phẩm với các lỗ dập. Loại lỗ nào bạn cần phụ thuộc vào loại máy bạn sử dụng. Bảng dưới đây là các loại máy thường có các dạng lỗ cần thiết phổ biến nhất. Trên trang sản phẩm, bạn sẽ tìm thấy các dạng lỗ trong các bảng.
Nếu sản phẩm yêu cầu không có trong kho, chúng tôi sẽ cung cấp sản phẩm cho bạn theo số lượng đặt hàng tối thiểu.

Dạng lỗ tiếp theo tùy theo yêu cầu của bạn!

GL 1
115 × 280 มม.
10 Lỗ hút ø 10 มม.

GL 3
93 × 230 มม.
8 Lỗ hút ø 10 มม.

GL 9
93 × 230 มม.
8 Lỗ hút ø 10 มม.

GL 11
115 × 280 มม.
14 Lỗ hút ø 10 มม.

GL 13
115 × 280 มม.
8 Lỗ hút ø 10 มม.

GL 15
115 × 230 มม.
10 Lỗ hút ø 10 มม.

GL 17
93 × 180 มม.
8 Lỗ hút ø 10 มม.

GL 18
80 × 133 มม.
8 Lỗ hút ø 10 มม.

 

 

GLS 1
ø 150 มม.
8 Lỗ hút ø 10 มม.
ở vòng tròn ø 120 มม.
+ 1 Lỗ giữa ø 17 มม.

GLS 2
ø 150 มม.
8 Lỗ hút ø 10 มม.
ở vòng tròn ø 65 มม.

GLS 3
ø 150 มม.
6 Lỗ hút ø 10 มม.
ở vòng tròn ø 80 มม.

GLS 4
ø 115 มม.
8 Lỗ hút ø 10 มม.
ở vòng tròn ø 65 มม.

GLS 5
ø 125 มม.
8 Lỗ hút ø 10 มม.
ở vòng tròn ø 65 มม.

GLS 15
Tam giác ø 96 มม.
6 Lỗ hút ø 8 มม.
ở vòng tròn ø 52 มม.

GLS 24
98 x 148 มม.
7 Lỗ hút ø 10 มม.

GLS 27
ø 125 มม.
8 Lỗ hút ø 10 มม.
ở vòng tròn ø 90 มม.
+ 1 Lỗ giữa ø 10 มม.

GLS 47
ø 150 มม.
8 Lỗ hút ø 9 มม.
ở vòng tròn ø 120 มม.
6 Lỗ hút ø 9 มม.
ở vòng tròn ø 80 มม.
+ 1 Lỗ giữa ø 17 มม.

GLS 51
ø 150 มม.
8 Lỗ hút ø 10 มม.
ở vòng tròn ø 120 มม.
8 Lỗ hút ø 8 มม.
ở vòng tròn ø 65 มม.
+ 1 Lỗ giữa ø 10 มม.

GLS 52
ø 225 มม.
10 Lỗ hút ø 12 มม.
ở vòng tròn ø 105 มม.

GLS 74
ø 150 มม.
8 Lỗ hútø 9,5 มม.
ở vòng tròn ø 119 มม.
16 Lỗ hútø 6 มม.
ở vòng tròn  ø 119 มม.
8 Lỗ hútø 7 มม.
ở vòng tròn  ø 95 มม.
8 Lỗ hútø 8,5 มม.
ở vòng tròn ø 65 มม.
8 Lỗ hút ø 6 มม.
ở vòng tròn ø 39 มม.
+ 1 Lỗ giữa ø 10 มม.