Mút mài

Mẫu mài

Cấu trúc của bánh mài mút chùi rất hoàn hảo để giúp bề mặt hoàn thiện mịn màng. Với cùng kích thước hạt, tính ăn mòn bề mặt của bánh mài mút chùi thường mịn hơn nhiều so với một băng mài thông thường. Vì vậy, khi lựa chọn kích cỡ hạt, cần chọn những hạt có độ thô lớn hơn 2-3 lần so với đai mài cùng kích cỡ.

Đai mài có hạt 40
mẫu dòng ngắn đặc trưng, bề mặt nhám, bề mặt hoàn thiện có độ tương phản cao
Bánh mài mút chùi có hạt 40
mẫu dòng dài không nối, hố lõm tối thiểu, bề mặt hoàn thiện mịn
Mop-ø [mm] Phạm vi tốc độ khuyến nghị [min-1]
(38–42 m/s)
100 7.300–8.000
140 5.200–5.700
165 4.400–4.800
200 3.650–4.000
250 2.900–3.200
300 2.400–2.650
350 2.100–2.300
380 1.900–2.100
410 1.750–1.950
480 1.500–1.650
510 1.400–1.550

 

Các yếu tố ảnh hưởng tới đặc tính mài

DKết quả mài phụ thuộc vào nhiều thông số quá trình. Bảng dưới đây cho thấy các yếu tố ảnh hưởng khác nhau và tác động tới kết quả mài.

    Kết quả mài
Yếu tố ảnh hưởng Loại bỏ* Chất lượng bề mặt Tuổi thọ
Tốc độ cắt cao tăng mịn ngắn hơn
thấp giảm nhám dài hơn
Áp suất tiếp xúc cao tăng nhám ngắn hơn
ít giảm mịn dài hơn
Kích thước hạt thô tăng nhám ngắn hơn
mịn giảm mịn dài hơn
Phụ gia mài
(Dầu, Mỡ)
không tăng nhám ngắn hơn
với giảm mịn dài hơn

* Lưu ý: thông số thiết yếu ảnh hưởng đến tỷ lệ loại bỏ là việc lựa chọn một hạt thô hơn (loại bỏ nhiều) hoặc mịn hơn (ít loại bỏ) tương ứng.