Băng mài

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Phạm vi áp dụng
Nhóm sản phẩm
Các băng
Khuôn sản xuất
Công nghệ
Đường kính/mm
Đường kính khác
Chiều rộng/mm
Chiều dài/mm
Đường kính trục/mm
Độ mịn
Loại hạt

Bộ cấu hình nhám vòng

Với công cụ cấu hình nhám vòng trực quan, chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội cấu hình và đặt hàng nhám vòng tùy chỉnh cho máy móc cũng như yêu cầu của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Đến bộ cấu hình nhám vòng  >