Băng mài

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Các băng
Đường kính /mm
Chiều rộng /mm
Chiều dài /mm
Đường kính trục /mm
Đường kính khác
Độ mịn
SaU Type
Màu-dạ nỉ