CS 310 X Băng mài có lớp lót sợi cho Thép không gỉ, Gỗ, Thép, Kim loại không chứa sắt

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông X
Vật liệu
Thép không gỉ
Gỗ
Thép
Kim loại không chứa sắt
Nhựa
Phạm vi áp dụng
CN nội thất
Cửa hàng gia công kim loại
Kết cấu kim loại
Xây dựng rào chắn
Xây dựng thép
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Kiểu phổ dụng chất lượng cao đẻ gia công kim loại và gỗ - Công suất cắt bỏ tốt đối với yêu cầu cao
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Dạng móc kẹp đai Vật liệu mài Type
200
Chiều rộng
550
Chiều dài
60
Hạt
F7G Mối nối hình sin
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
200
Chiều rộng
550
Chiều dài
80
Hạt
F7G Mối nối hình sin
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
200
Chiều rộng
550
Chiều dài
120
Hạt
F7G Mối nối hình sin
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
50
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
40
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
50
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
50
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
50
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
120
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
36
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
40
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
200
Chiều rộng
750
Chiều dài
24
Hạt
F7G Mối nối hình sin
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
36
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
200
Chiều rộng
750
Chiều dài
36
Hạt
F7G Mối nối hình sin
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
50
Chiều rộng
1.020
Chiều dài
40
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
40
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
200
Chiều rộng
750
Chiều dài
40
Hạt
F7G Mối nối hình sin
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
50
Chiều rộng
1.020
Chiều dài
60
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
100
Chiều rộng
920
Chiều dài
60
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
200
Chiều rộng
1.500
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
200
Chiều rộng
750
Chiều dài
60
Hạt
F7G Mối nối hình sin
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
50
Chiều rộng
1.020
Chiều dài
80
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
100
Chiều rộng
920
Chiều dài
80
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
200
Chiều rộng
1.500
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
200
Chiều rộng
750
Chiều dài
80
Hạt
F7G Mối nối hình sin
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
100
Chiều rộng
920
Chiều dài
100
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
200
Chiều rộng
750
Chiều dài
100
Hạt
F7G Mối nối hình sin
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
120
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
120
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
200
Chiều rộng
750
Chiều dài
120
Hạt
F7G Mối nối hình sin
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
180
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
240
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
200
Chiều rộng
550
Chiều dài
40
Hạt
F7G Mối nối hình sin
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
25
Chiều rộng
1.065
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type
25
Chiều rộng
1.065
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 310 X
Vật liệu mài Type