CS 310 X Đai rộng có lớp lót sợi cho Kim loại phổ biến, Thép, Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Thép
Thép không gỉ
Gỗ
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông X
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng với tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tối ưu - Có sẵn ở nhiều k ích cỡ hạt
Có thể giao hàng theo yêu cầu