CS 310 X Ống lót mài cho Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông X
Ưu thế: Vải không rách được gia cường mặt sau - được dính dạng xoắn ốc, hình côn - Sử dụng phổ dụng để gia công kim loại - Độ tác động cao khi dùng với thân cao su GK 555 A
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều cao/mm Hạt SaU Type Đường kính khác/mm Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
22
Đường kính
30
Chiều cao
80
Hạt
CS 310 X
SaU Type
29
Đường kính khác
11591
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
22
Đường kính
30
Chiều cao
50
Hạt
CS 310 X
SaU Type
29
Đường kính khác
11592
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
22
Đường kính
60
Chiều cao
150
Hạt
CS 310 X
SaU Type
36
Đường kính khác
11593
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
22
Đường kính
60
Chiều cao
80
Hạt
CS 310 X
SaU Type
36
Đường kính khác
11594
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
22
Đường kính
60
Chiều cao
50
Hạt
CS 310 X
SaU Type
36
Đường kính khác
11595
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có