CS 310 X Ống lót mài cho Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông X
Ưu thế: Vải không rách được gia cường mặt sau - được dính dạng xoắn ốc, hình côn - Sử dụng phổ dụng để gia công kim loại - Độ tác động cao khi dùng với thân cao su GK 555 A
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều cao theo mm Hạt Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
22
Đường kính
30
Chiều cao
80
Hạt
11591
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
22
Đường kính
60
Chiều cao
80
Hạt
11594
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
22
Đường kính
30
Chiều cao
50
Hạt
11592
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
22
Đường kính
60
Chiều cao
150
Hạt
11593
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
22
Đường kính
60
Chiều cao
50
Hạt
11595
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có