CS 310 XF Băng giũa cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt, Thép

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Thép
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông XF
Ưu thế: Kiểu phổ dụng để gia công các vành ngoài và các đường viền bằng giũa đai trong tất cả các phạm vi của gia công kim loại
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Hạt Dạng móc kẹp đai Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
9
Chiều rộng
533
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
156968
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Chiều rộng
520
Chiều dài
40
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
71959
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
13
Chiều rộng
610
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
4654
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
6
Chiều rộng
610
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
4645
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
10
Chiều rộng
330
Chiều dài
40
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
86104
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
12
Chiều rộng
520
Chiều dài
40
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
160139
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
10
Chiều rộng
330
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
71111
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
12
Chiều rộng
520
Chiều dài
120
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
160140
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
13
Chiều rộng
610
Chiều dài
40
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
4652
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
13
Chiều rộng
455
Chiều dài
120
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
74086
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
6
Chiều rộng
610
Chiều dài
40
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
4644
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
9
Chiều rộng
533
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
286880
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Chiều rộng
520
Chiều dài
120
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
71963
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
12
Chiều rộng
520
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
160201
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
13
Chiều rộng
455
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
149565
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
10
Chiều rộng
330
Chiều dài
100
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
71112
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
13
Chiều rộng
610
Chiều dài
240
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
99182
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
10
Chiều rộng
330
Chiều dài
120
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
71957
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Chiều rộng
520
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
71961
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
13
Chiều rộng
450
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
97081
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Chiều rộng
520
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
71960
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
13
Chiều rộng
450
Chiều dài
120
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
105794
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
13
Chiều rộng
450
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
75505
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
13
Chiều rộng
610
Chiều dài
120
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
70591
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
13
Chiều rộng
455
Chiều dài
40
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
72895
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
9
Chiều rộng
533
Chiều dài
40
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
286879
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
13
Chiều rộng
610
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
4653
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
12
Chiều rộng
520
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
159040
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
9
Chiều rộng
533
Chiều dài
120
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
286881
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
10
Chiều rộng
330
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
71110
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
6
Chiều rộng
610
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
4646
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
13
Chiều rộng
455
Chiều dài
100
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
73176
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
6
Chiều rộng
610
Chiều dài
120
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
70595
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
13
Chiều rộng
455
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
73099
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
13
Chiều rộng
450
Chiều dài
40
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
90914
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Chiều rộng
303
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
184719
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Chiều rộng
303
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
188885
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có