CS 310 XF Đóng gói sẵn Sản phẩm Đóng gói sẵn cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt, Thép

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Thép
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông XF
Ưu thế: Kiểu phổ dụng để gia công các vành ngoài và các đường viền bằng giũa đai trong tất cả các phạm vi của gia công kim loại
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Dạng móc kẹp đai SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
13
Chiều rộng
457
Chiều dài
40
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 310 XF
SaU Type
248820
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
13
Chiều rộng
457
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 310 XF
SaU Type
248821
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
13
Chiều rộng
457
Chiều dài
120
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 310 XF
SaU Type
248822
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có