CS 326 Y Vải mài, KULEX cho Thép không gỉ, Thép

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit Agglom.
Lớp lót Y-Polyester
Ưu thế: Băng mài thời gian dài cho ra mẫu mài nhẵn như lụa, dưới tác dụng của áp suất mài trung bình đến cao - Tuổi thọ cực cao, với độ thô bề mặt và độ hoàn thiện đồng đều - Phù hợp để mài khô
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Dạng móc kẹp đai SaU Type Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.500
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
SaU Type
316029
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.500
Chiều dài
120
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
SaU Type
316030
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.500
Chiều dài
180
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
SaU Type
316031
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.500
Chiều dài
240
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
SaU Type
316032
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.500
Chiều dài
320
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
SaU Type
316033
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.500
Chiều dài
400
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
SaU Type
316034
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.500
Chiều dài
600
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
SaU Type
351663
Số hiệu mặt hàng