CS 326 Y Vải mài, KULEX cho Thép không gỉ, Thép

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit Agglom.
Lớp lót Y-Polyester
Ưu thế: Băng mài thời gian dài cho ra mẫu mài nhẵn như lụa, dưới tác dụng của áp suất mài trung bình đến cao - Tuổi thọ cực cao, với độ thô bề mặt và độ hoàn thiện đồng đều - Phù hợp để mài khô
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Dạng móc kẹp đai SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.500
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
SaU Type
316029
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.500
Chiều dài
120
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
SaU Type
316030
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.500
Chiều dài
180
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
SaU Type
316031
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.500
Chiều dài
240
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
SaU Type
316032
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.500
Chiều dài
320
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
SaU Type
316033
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.500
Chiều dài
400
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
SaU Type
316034
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có