CS 326 Y Vải mài, KULEX cho Thép không gỉ, Thép

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit Agglom.
Loại phủ kín
Lớp lót Y-Polyester
Vật liệu
Thép không gỉ
Thép
Phạm vi áp dụng
Công trình đường ống
Kết cấu kim loại
Ngành xử lý thép không gỉ
Ưu thế: Băng mài thời gian dài cho ra mẫu mài nhẵn như lụa, dưới tác dụng của áp suất mài trung bình đến cao - Tuổi thọ cực cao, với độ thô bề mặt và độ hoàn thiện đồng đều - Phù hợp để mài khô
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Dạng móc kẹp đai Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
3.500
Chiều dài
240
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
3.500
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
2.500
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
2.500
Chiều dài
120
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
2.500
Chiều dài
180
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
2.500
Chiều dài
240
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
2.500
Chiều dài
320
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
2.500
Chiều dài
400
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
3.500
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
3.500
Chiều dài
320
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
3.500
Chiều dài
120
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
3.500
Chiều dài
180
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
3.500
Chiều dài
400
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
2.500
Chiều dài
600
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 326 Y
Vật liệu mài Type