CS 330 X Băng mài có lớp lót sợi cho Thép không gỉ, Thép

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC/gỗ xốp
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông X
Ưu thế: Mài mềm, mài cực tinh với độ nhám bề mặt thấp, có thể đánh bóng - Băng đặc biệt để mài hoàn thiện nhẵn như sa tanh các bề mặt thép và thép không gỉ với hạt gỗ xốp có lớp phủ nhựa tổng hợp/SiC
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Có thể giao hàng theo yêu cầu