CS 411 Y Đai rộng có lớp lót sợi cho Thép, Thép không gỉ, Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Zirconium corundum
Loại phủ kín
Lớp lót Y-Polyester
Ưu thế: Đặc tính mài mạnh - Sản phẩm phổ dụng dành cho thép và thép không ghỉ
Có thể giao hàng theo yêu cầu