CS 411 Y Băng giũa cho Thép không gỉ, Thép, Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Zirconium corundum
Loại phủ kín
Lớp lót Y-Polyester
Ưu thế: Băng mài kiểu giũa chống rách để sử dụng trên các giũa đai - Độ tác động cao và công suất mài cao nhờ chất liệu mài tích cực - Đặc biệt dành cho thép không gỉ, nhưng cũng dành cho thép và kim loại nói chung
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Dạng móc kẹp đai Vật liệu mài Type Số hiệu mặt hàng
9
Chiều rộng
533
Chiều dài
40
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
Vật liệu mài Type
286886
Số hiệu mặt hàng
9
Chiều rộng
533
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
Vật liệu mài Type
286887
Số hiệu mặt hàng
9
Chiều rộng
533
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
Vật liệu mài Type
286888
Số hiệu mặt hàng
13
Chiều rộng
610
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
Vật liệu mài Type
302784
Số hiệu mặt hàng
13
Chiều rộng
610
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
Vật liệu mài Type
302785
Số hiệu mặt hàng
20
Chiều rộng
520
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
Vật liệu mài Type
302791
Số hiệu mặt hàng
20
Chiều rộng
520
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
Vật liệu mài Type
302792
Số hiệu mặt hàng
10
Chiều rộng
330
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
Vật liệu mài Type
302797
Số hiệu mặt hàng
10
Chiều rộng
330
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
Vật liệu mài Type
302798
Số hiệu mặt hàng
13
Chiều rộng
610
Chiều dài
40
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
Vật liệu mài Type
322530
Số hiệu mặt hàng
20
Chiều rộng
520
Chiều dài
36
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
Vật liệu mài Type
322531
Số hiệu mặt hàng
20
Chiều rộng
520
Chiều dài
40
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
Vật liệu mài Type
322532
Số hiệu mặt hàng
10
Chiều rộng
330
Chiều dài
40
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
Vật liệu mài Type
325250
Số hiệu mặt hàng