CS 411 Y Băng mài có lớp lót sợi cho Thép không gỉ, Thép, Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Zirconium corundum
Loại phủ kín
Lớp lót Y-Polyester
Ưu thế: Băng mài công suất cao chống rách - Độ tác động đặc biệt cao và công suất mài cao nhờ chất liệu mài tích cực - Đặc biệt dành cho thép không gỉ, cũng dành cho thép và kim loại nói chung
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Dạng móc kẹp đai SaU Type Số hiệu mặt hàng
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
120
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
SaU Type
20598
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
120
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
SaU Type
278219
Số hiệu mặt hàng
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
24
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
SaU Type
62056
Số hiệu mặt hàng
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
36
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
SaU Type
62150
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
36
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
SaU Type
62176
Số hiệu mặt hàng
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
40
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
SaU Type
62509
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
40
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
SaU Type
62537
Số hiệu mặt hàng
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
50
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
SaU Type
62604
Số hiệu mặt hàng
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
SaU Type
62938
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
SaU Type
62971
Số hiệu mặt hàng
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
SaU Type
63068
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
CS 411 Y
SaU Type
63102
Số hiệu mặt hàng