CS 411 Y Đai rộng có lớp lót sợi cho Thép, Thép không gỉ, Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Zirconium corundum
Loại phủ kín
Lớp lót Y-Polyester
Ưu thế: Đặc tính mài mạnh - Sản phẩm phổ dụng dành cho thép và thép không ghỉ
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Có thể giao hàng theo yêu cầu