CS 412 Y Băng mài có lớp lót sợi cho Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt, Thép không gỉ, Thép

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Y-Polyester
Vật liệu
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Thép không gỉ
Thép
Gỗ
Phạm vi áp dụng
Kết cấu kim loại
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Kiểu phổ dụng chất lượng cao để mài ướt và mài khô thép không gỉ, bề mặt thép và bề mặt kim loại
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Có thể giao hàng theo yêu cầu