CS 412 Y Đai rộng có lớp lót sợi cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến, Thép, Kim loại không chứa sắt

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Y-Polyester
Vật liệu
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Thép
Kim loại không chứa sắt
Gỗ
Phạm vi áp dụng
Kết cấu kim loại
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng dành cho các ứng dụng mài thô và mài bán thành phẩm trên thép và kim loại NE
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Có thể giao hàng theo yêu cầu