CS 538 Z ACT Đai rộng có lớp lót sợi cho Vật liệu gỗ, Gỗ, Vật liệu hỗn hợp, Vật liệu khoáng

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót Z-Polyester
Vật liệu
Vật liệu gỗ
Gỗ
Vật liệu hỗn hợp
Vật liệu khoáng
Ưu thế: Làm từ loại polyester đặc biệt chống rách - Với một công thức ACT phối hợp tối ưu cho phép tuổi thọ cao hơn với tỷ lệ cắt bỏ cao