CS 538 Z ACT Đai rộng có lớp lót sợi cho Vật liệu gỗ, Gỗ, Vật liệu hỗn hợp, Vật liệu khoáng

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót Z-Polyester
Vật liệu
Vật liệu gỗ
Gỗ
Vật liệu hỗn hợp
Vật liệu khoáng
Ưu thế: Làm từ loại polyester đặc biệt chống rách - Với một công thức ACT phối hợp tối ưu cho phép tuổi thọ cao hơn với tỷ lệ cắt bỏ cao
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Có thể giao hàng theo yêu cầu