FP 73 W Schleifbänder mit Filmunterlage cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Nhựa

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Màng
Ưu thế: Sản phẩm đặc biệt để gia công sơn, nhựa và vật liệu hỗn hợp - Lớp lót màng chống rách cao - Băng mài với độ thích ứng cực tốt, bề mặt vật liệu mài bằng phẳng và độ bám hạt cực tốt - Mức tắc nghẽn được giảm mạnh nhờ lớp phủ hoạt chất, với tuổi thọ cao
Có thể giao hàng theo yêu cầu