FP 77 K T-ACT Schleifbänder mit Filmunterlage cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Lớp sơn nền, Lớp sơn lót, Lớp phủ gel, Vật liệu hỗn hợp

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Màng
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Lớp sơn nền
Lớp sơn lót
Lớp phủ gel
Vật liệu hỗn hợp
Nhựa
Phạm vi áp dụng
CN nội thất
Các xưởng
Đóng tàu thuyền
Ưu thế: Sản phẩm hiệu suất cao mới với khả năng chống tắc nghẽn được tối ưu hóa - Tuổi thọ sử dụng cao nhờ lớp phủ bề mặt cải tiến, giúp ngăn chặn các hạt sơn và bụi bám vào - Để đánh bóng hoàn thiện, lớp lót màng rất linh hoạt và hoàn toàn đồng đều được sử dụng trong phạm vi hạt mịn 240 - 2000 cho chất lượng bề mặt cao nhất - Mài mềm nhờ lớp lót nhung đệm
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Có thể giao hàng theo yêu cầu