GK 555 Thân cao su

Ưu thế: Vật đỡ có thể tái sử dụng dành cho các ống lót mài CS 310 X và CS 451 X dưới dạng côn - Lắp và tháo ống lót bằng cách xoay nhẹ