GK 555 A Thân cao su

Ưu thế: Vật đỡ có thể tái sử dụng dành cho các ống lót mài CS 310 X dưới dạng côn - Lắp và tháo ống lót bằng cách xoay nhẹ
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Đường kính trục/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Đường kính khác/mm Số hiệu mặt hàng
22
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
19.100
T.độ c.phép
29
Đường kính khác
14855
Số hiệu mặt hàng
22
Đường kính
60
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
15.900
T.độ c.phép
36
Đường kính khác
14856
Số hiệu mặt hàng

Sản phẩm thay thế