LS 309 J Băng mài có lớp lót sợi cho Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Gỗ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông J
Ưu thế: Công suất mài tốt khi gia công ít đường viền trên kim loại và gỗ
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Có thể giao hàng theo yêu cầu