LS 309 X Băng giũa cho Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Gỗ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông X
Ưu thế: Băng mài phổ dụng để gia công kim loại và gỗ, tỉ lệ giữa hiệu suất và giá rất tốt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Dạng móc kẹp đai SaU Type Số hiệu mặt hàng
28
Chiều rộng
533
Chiều dài
40
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
LS 309 X
SaU Type
36755
Số hiệu mặt hàng
28
Chiều rộng
533
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
LS 309 X
SaU Type
37945
Số hiệu mặt hàng
28
Chiều rộng
533
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
LS 309 X
SaU Type
39236
Số hiệu mặt hàng
28
Chiều rộng
533
Chiều dài
100
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
LS 309 X
SaU Type
40702
Số hiệu mặt hàng
28
Chiều rộng
533
Chiều dài
120
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
LS 309 X
SaU Type
41900
Số hiệu mặt hàng
28
Chiều rộng
533
Chiều dài
150
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
LS 309 X
SaU Type
42794
Số hiệu mặt hàng