LS 309 X Băng mài có lớp lót sợi cho Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt, Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông X
Vật liệu
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Gỗ
Phạm vi áp dụng
Kết cấu kim loại
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Băng mài phổ dụng để gia công kim loại và gỗ, tỉ lệ giữa hiệu suất và giá rất tốt