NBS 800 Băng dạ nỉ cho Thép không gỉ, Kim loại không chứa sắt

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Kim loại không chứa sắt
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Sản phẩm đặc biệt để hoàn thiện bề mặt bằng các máy cầm tay (ngoài giũa đai) và các máy tĩnh - Lý tưởng để loại bỏ màu ram, mài nhẵn nhẹ, xoa phẳng, chà sần, làm ráp - Ít tắc nghẽn - Tuổi thọ cao - Phù hợp cho các ứng dụng khô và ướt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Độ mịn Dạng móc kẹp đai Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
30
Chiều rộng
800
Chiều dài
Vừa
feinheitsgradTranslated
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
258706
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Chiều rộng
618
Chiều dài
Thô
feinheitsgradTranslated
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
258711
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Chiều rộng
618
Chiều dài
Vừa
feinheitsgradTranslated
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
258712
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Chiều rộng
618
Chiều dài
Rất tinh
feinheitsgradTranslated
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
258713
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Chiều rộng
820
Chiều dài
Thô
feinheitsgradTranslated
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
258714
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Chiều rộng
820
Chiều dài
Vừa
feinheitsgradTranslated
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
258715
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Chiều rộng
820
Chiều dài
Rất tinh
feinheitsgradTranslated
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
258716
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Chiều rộng
450
Chiều dài
Thô
feinheitsgradTranslated
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
258717
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Chiều rộng
450
Chiều dài
Vừa
feinheitsgradTranslated
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
258718
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
Thô
feinheitsgradTranslated
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
258729
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
Vừa
feinheitsgradTranslated
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
258730
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
Rất tinh
feinheitsgradTranslated
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
258731
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có