PS 20 F Băng mài có lớp lót giấy cho Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt, Thép không gỉ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy F
Vật liệu
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Thép không gỉ
Thép
Phạm vi áp dụng
Ngành xử lý thép không gỉ
Trung tâm dịch vụ thép không gỉ
Xây dựng thép
Ưu thế: Kiểu phổ dụng để mài bề mặt trên thép, thép không gỉ và các kim loại khác - tỷ lệ cắt bỏ cao
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Có thể giao hàng theo yêu cầu