PS 20 F Băng mài có lớp lót giấy cho Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt, Thép không gỉ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy F
Vật liệu
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Thép không gỉ
Thép
Phạm vi áp dụng
Ngành xử lý thép không gỉ
Trung tâm dịch vụ thép không gỉ
Xây dựng thép
Ưu thế: Kiểu phổ dụng để mài bề mặt trên thép, thép không gỉ và các kim loại khác - tỷ lệ cắt bỏ cao