PS 20 F Đai rộng có lớp lót giấy cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Thép
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy F
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng để mài bề mặt thép không gỉ - tỷ lệ cắt bỏ cao
Có thể giao hàng theo yêu cầu