PS 20 F Băng mài có lớp lót giấy cho Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt, Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Thép không gỉ
Thép
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy F
Ưu thế: Kiểu phổ dụng để mài bề mặt trên thép, thép không gỉ và các kim loại khác - tỷ lệ cắt bỏ cao
Có thể giao hàng theo yêu cầu