PS 21 F Đai rộng có lớp lót giấy cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến, Thép

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Zirconium corundum
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy F
Vật liệu
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Thép
Phạm vi áp dụng
Cấu trúc bộ máy
Ngành xử lý thép không gỉ
Trung tâm dịch vụ thép không gỉ
Ưu thế: Đặc tính mài mạnh nhờ zirconia nhôm oxit tự mài sắc - phương pháp được điều chỉnh tối ưu để mài thô và mài hoàn thiện thép không gỉ