PS 24 F ACT Đai rộng có lớp lót giấy cho Thép không gỉ, Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Nhựa

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy F
Vật liệu
Thép không gỉ
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhựa
Gỗ
Phạm vi áp dụng
CN nội thất
Công nghiệp chế biến nhựa
Ngành xử lý thép không gỉ
Trung tâm dịch vụ thép không gỉ
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Dành cho bề mặt cứng và bền - Tạo lớp hoàn thiện sáng và bóng trên bề mặt thép không gỉ nhờ hạt Silic cacbua cứng và tự mài sắc - Tuổi thọ cao trên bề mặt sơn trong ngành công nghiệp gỗ và nội thất nhờ phương pháp ACT và đặc tính khử tĩnh điện
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Có thể giao hàng theo yêu cầu