PS 27 DW Đai rộng có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Nhôm

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ hở
Lớp lót Giấy D
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhôm
Nhựa
Phạm vi áp dụng
Cửa hàng sơn
Ưu thế: Sản phẩm đặc biệt dành cho bề mặt sơn chất lượng cao, đặc biệt là lớp sơn UV - Đặc tính tắc nghẽn giảm mạnh, với tuổi thọ cao nhờ lớp phủ stearat bổ ung và đặc tính khử tĩnh điện
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Có thể giao hàng theo yêu cầu