PS 28 F Đai rộng có lớp lót giấy cho Gỗ, Da

Phạm vi ứng dụng
Gỗ
Da
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ hở
Lớp lót Giấy F
Ưu thế: Kiểu phổ dụng để gia công gỗ, đặc biệt là gỗ mềm - Các biến thể có mức giá tốt dành cho các đai rộng tới 1350 mm
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Dạng móc kẹp đai SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
1.350
Chiều rộng
2.620
Chiều dài
150
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 28 F
SaU Type
320417
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
1.120
Chiều rộng
1.900
Chiều dài
60
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 28 F
SaU Type
321842
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
1.120
Chiều rộng
1.900
Chiều dài
80
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 28 F
SaU Type
321843
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
1.120
Chiều rộng
1.900
Chiều dài
120
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 28 F
SaU Type
321845
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
1.120
Chiều rộng
1.900
Chiều dài
150
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 28 F
SaU Type
321846
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có