PS 28 F Đai rộng có lớp lót giấy cho Gỗ, Da

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ hở
Lớp lót Giấy F
Vật liệu
Gỗ
Da
Phạm vi áp dụng
CN nội thất
Dựng cửa chính và cửa sổ
Xưởng thủ công
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Kiểu phổ dụng để gia công gỗ, đặc biệt là gỗ mềm - Các biến thể có mức giá tốt dành cho các đai rộng tới 1350 mm