PS 28 F Băng mài có lớp lót giấy cho Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Gỗ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ hở
Lớp lót Giấy F
Ưu thế: Băng mài phổ dụng dùng để gia công gỗ nói chung, đặc biệt là gỗ mềm - tỉ lệ giữa hiệu suất và giá rất tuyệt vời
Có thể giao hàng theo yêu cầu