PS 29 F ACT Băng mài có lớp lót giấy cho Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ hở
Lớp lót Giấy F
Vật liệu
Gỗ
Phạm vi áp dụng
CN nội thất
Dựng cửa chính và cửa sổ
Xưởng thủ công
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Băng mài phổ dụng chất lượng cao để gia công gỗ nói chung, đặc biệt là gỗ mềm - Giảm thiểu tắc nghẽn, tuổi thọ cao nhờ phương pháp ACT và đặc tính khử tĩnh điện