PS 29 F ACT Đai rộng có lớp lót giấy cho Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Gỗ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ hở
Lớp lót Giấy F
Ưu thế: Kiểu phổ dụng chất lượng cao để gia công gỗ nói chung - Sự pha trộn sản phẩm lớn - Giảm thiểu tắc nghẽn, tuổi thọ cao nhờ công thức CT và đặc tính khử tĩnh điện
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Dạng móc kẹp đai SaU Type Số hiệu mặt hàng
1.120
Chiều rộng
1.900
Chiều dài
60
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
292903
Số hiệu mặt hàng
1.120
Chiều rộng
1.900
Chiều dài
80
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
292904
Số hiệu mặt hàng
1.120
Chiều rộng
1.900
Chiều dài
100
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
292935
Số hiệu mặt hàng
1.120
Chiều rộng
1.900
Chiều dài
120
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
292936
Số hiệu mặt hàng
1.120
Chiều rộng
1.900
Chiều dài
150
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
292937
Số hiệu mặt hàng
1.350
Chiều rộng
2.620
Chiều dài
60
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
292938
Số hiệu mặt hàng
1.350
Chiều rộng
2.620
Chiều dài
80
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
292939
Số hiệu mặt hàng
1.350
Chiều rộng
2.620
Chiều dài
120
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
292941
Số hiệu mặt hàng
1.350
Chiều rộng
2.620
Chiều dài
150
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
292942
Số hiệu mặt hàng
930
Chiều rộng
1.525
Chiều dài
80
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307852
Số hiệu mặt hàng
930
Chiều rộng
1.525
Chiều dài
120
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307854
Số hiệu mặt hàng
1.100
Chiều rộng
1.900
Chiều dài
80
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307857
Số hiệu mặt hàng
1.100
Chiều rộng
1.900
Chiều dài
120
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307859
Số hiệu mặt hàng
1.120
Chiều rộng
2.150
Chiều dài
80
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307863
Số hiệu mặt hàng
1.120
Chiều rộng
2.150
Chiều dài
120
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307865
Số hiệu mặt hàng
1.350
Chiều rộng
2.620
Chiều dài
180
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307867
Số hiệu mặt hàng