PS 29 F ACT Đai rộng có lớp lót giấy cho Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ hở
Lớp lót Giấy F
Vật liệu
Gỗ
Phạm vi áp dụng
CN nội thất
Dựng cửa chính và cửa sổ
Xưởng thủ công
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Kiểu phổ dụng chất lượng cao để gia công gỗ nói chung - Sự pha trộn sản phẩm lớn - Giảm thiểu tắc nghẽn, tuổi thọ cao nhờ công thức CT và đặc tính khử tĩnh điện
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Dạng móc kẹp đai Vật liệu mài Type
1.120
Chiều rộng
1.900
Chiều dài
60
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
Vật liệu mài Type
1.120
Chiều rộng
1.900
Chiều dài
80
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
Vật liệu mài Type
1.120
Chiều rộng
1.900
Chiều dài
100
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
Vật liệu mài Type
1.120
Chiều rộng
1.900
Chiều dài
120
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
Vật liệu mài Type
1.120
Chiều rộng
1.900
Chiều dài
150
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
Vật liệu mài Type
1.350
Chiều rộng
2.620
Chiều dài
60
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
Vật liệu mài Type
1.350
Chiều rộng
2.620
Chiều dài
80
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
Vật liệu mài Type
1.350
Chiều rộng
2.620
Chiều dài
120
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
Vật liệu mài Type
1.350
Chiều rộng
2.620
Chiều dài
150
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
Vật liệu mài Type
930
Chiều rộng
1.525
Chiều dài
80
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
Vật liệu mài Type
930
Chiều rộng
1.525
Chiều dài
120
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
Vật liệu mài Type
1.100
Chiều rộng
1.900
Chiều dài
80
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
Vật liệu mài Type
1.100
Chiều rộng
1.900
Chiều dài
120
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
Vật liệu mài Type
1.120
Chiều rộng
2.150
Chiều dài
80
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
Vật liệu mài Type
1.120
Chiều rộng
2.150
Chiều dài
120
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
Vật liệu mài Type
1.350
Chiều rộng
2.620
Chiều dài
180
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
Vật liệu mài Type
1.130
Chiều rộng
2.200
Chiều dài
80
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
Vật liệu mài Type
1.130
Chiều rộng
2.200
Chiều dài
120
Hạt
F1 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
Vật liệu mài Type