PS 38 G ACT Đai rộng có lớp lót giấy cho Vật liệu gỗ, Gỗ, Vật liệu hỗn hợp, Vật liệu khoáng

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy G
Vật liệu
Vật liệu gỗ
Gỗ
Vật liệu hỗn hợp
Vật liệu khoáng
Phạm vi áp dụng
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Công suất cắt bỏ cao và mẫu mài tinh, được phát triển đặc biệt để mài tinh các bề mặt vật liệu gỗ bằng các đai rộng và các băng phân đoạn - Độ bám hạt tuyệt vời, tuổi thọ cực cao nhờ đặc tính khử tĩnh điện hoàn hảo và phương pháp ACT