PS 38 G ACT Đai rộng có lớp lót giấy cho Vật liệu gỗ, Gỗ, Vật liệu hỗn hợp, Vật liệu khoáng

Phạm vi ứng dụng
Vật liệu gỗ
Gỗ
Vật liệu hỗn hợp
Vật liệu khoáng
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy G
Ưu thế: Công suất cắt bỏ cao và mẫu mài tinh, được phát triển đặc biệt để mài tinh các bề mặt vật liệu gỗ bằng các đai rộng và các băng phân đoạn - Độ bám hạt tuyệt vời, tuổi thọ cực cao nhờ đặc tính khử tĩnh điện hoàn hảo và phương pháp ACT
Có thể giao hàng theo yêu cầu