PS 61 F Đai rộng có lớp lót giấy cho Thép không gỉ, Thép

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép
Gỗ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Corundum gốm
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy F
Ưu thế: Đặc tính mài mạnh liên tục nhờ hạt gốm tự mài sắc và hạt gốm vi tinh thể - Băng mài công suất cao để mài hoàn thiện thép không gỉ
Có thể giao hàng theo yêu cầu