PS 729 F Giấy nhám, KULEX cho Thép không gỉ, Thép

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit Agglom.
Lớp lót Giấy F
Ưu thế: Băng mài thời gian dài dành cho các ứng dụng mài khô - tuổi thọ cực cao - chất lượng bề mặt ổn định để mài bán thành phẩm đến mài tinh - được phát triển đặc biệt để mài ở áp suất tiếp xúc trung bình
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Có thể giao hàng theo yêu cầu