PS 729 F Giấy nhám, KULEX cho Thép không gỉ, Thép

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit Agglom.
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy F
Vật liệu
Thép không gỉ
Thép
Phạm vi áp dụng
Kết cấu kim loại
Ngành xử lý thép không gỉ
Ưu thế: Băng mài thời gian dài dành cho các ứng dụng mài khô - tuổi thọ cực cao - chất lượng bề mặt ổn định để mài bán thành phẩm đến mài tinh - được phát triển đặc biệt để mài ở áp suất tiếp xúc trung bình